Gevelconcepten

Waarom de Concepten I, II en III?
De industriële mogelijkheden van de NBvT-leden zijn omvangrijk. De vele kwalitatieve mogelijkheden, toepassingen en oplossingen die timmerfabrikanten te bieden hebben, maken maatwerk mogelijk. Met de ontwikkeling van de drie Concepten brengt de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten hierin helderheid.

Wat houden de Concepten I, II en III in?
De Concepten I, II en III geven inzicht in de drie opties voor het bestellen van gevelproducten: per optie zijn nu de taken en verantwoordelijkheden tussen timmerfabriek en opdrachtgever duidelijk. De randvoorwaarden zijn nu helder, ze zijn opgenomen in de nieuwe BRL 0801.


Concept I
Toelevering halfproduct
In dit Concept levert de timmerfabrikant de kozijnen, in de grondverf, als halfproduct aan de bouw. Het bouwbedrijf kan, passend in zijn bouwwijze en onder zijn verantwoordelijkheid, het product plaatsen en compleet maken.

Concept II
Toelevering meer compleet product
In dit Concept zijn de gevelproducten vanuit de fabriek voorzien van dorpelafdekkers en/of neuslatten en een voorlaksysteem. Hierdoor wordt de duurzaamheid van de gevelproducten verbeterd, waardoor de verzorging sterk wordt vereenvoudigd en de onderhoudsfrequentie aanzienlijk wordt verlaagd.

Concept III
Co-makership
Het plaatsen, beglazen en aflakken geschiedt geheel onder verantwoordelijkheid van de timmerfabrikant. Het geheel wordt gefabriceerd en afgewerkt onder geconditioneerde omstandigheden en levert een kwalitatief hoogwaardig product op. Doordat de timmerfabrikant zelf verantwoordelijk is voor het plaatsen op het werk kan hij garantie geven op het volledige eindproduct. 

 

R&E Gevelconcepten

  • Concept 1
    Toelevering halfproduct

  • Concept 2
    Toelevering meer compleet product

  • Concept 3
    Co Makership

De vele kwalitatieve mogelijkheden, toepassinen en oplossingen die timmerfabrikanten te bieden hebben, maken maatwerk mogelijk. Met de ontwikkeling van de drie Concepten brengt de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten hierin helderheid.